Välkommen

Välkommen

Medlemsträff torsdag 6 oktober 19.00 i Högseröds församlingshem om uppdaterade stadgar för klubben


På årsmötet i april bordlades förslaget till uppdaterade stadgar för klubben. Nu bjuds medlemmarna in till en träff för att gemensamt arbeta fram ett förslag till kommande årsmöte. Välkommen att delta med synpunkter och tankar för att få fram ett förslag med bred acceptans!


Klubben bjuder på förtäring.


Anmälan senast 1 oktober till:

skaneblekingeardennerklubb@gmail.com

eller 070-40 51 252

Skåne Blekinge Ardennerklubb bildades 1981. Klubben arbetar för att bevara och utveckla ardennerhästen i Sverige. Klubben både håller i och medverkar på många olika evenemang för att visa hur mångsidig och brukbar ardennerhästen är med syfte att öka intresset för rasen.

Bli medlem i Skåne Blekinge Ardennerklubb!

Som medlem stöttar du klubben och hjälper oss i vårt arbete att främja ardennerhästen och dess avel.


Medlemsavgiften är 150 kronor per år.


Anmäl medlemskap på:

skaneblekingeardennerklubb@gmail.com


Betalningsalternativ

  • Bankgiro 5745-6469
  • Swish 123 268 81 74