Kontakt

Lämna gärna synpunkter eller om ni har några frågor till oss........

 
 
 
 
 

STYRELSENNamn

Telefon/mobil

Epost

Bengt Svensson, ordförande                     

070-4051252

Martin Lehtinen, V. ordförande

70-3736757

Ann-Sofie Åkesson, sekr.

070-5737123

asse6612@gmail.com

Lena Sighede Kluge, kassör

0435-13332

ena.sighede@gmail.com

Catharina Brorsson ledamot

0709544734

cattisbrorsson@gmail.com

Martina Lindström suppl

0725333941

lindstrom302@hotmail.com

Gerth-Inge Johansson

0411-40773
PR kommitténEmma Nilsson, Sammank.

070-8155494

Anna-Helena Berkestedt

070-7750069

Jan-Olof Gullberg

076-1064926

jogullberg@tele2.se

Therese Svensson   

070-2824017

Kent Hansson     

0417-15214, 072-7123388

Ann Persson   

070-9844199 

rickisann@gmail.com

Michèle Olskims     

070-9224026   
UngdomsrepresentantEmma Gullberg

0739109966

gullbeem@gmail.com
RevisorerSten Hansson

046-7772172

070-4132718


Lars-Olof Olsson

0411-30751

0702639837


Revisor SuppleantPer Isacksson

0705424368


Niclas Johansson

0411-532158

070-2639837

ValberedningMonica Andersson, Sammankallande 

0417-33014

070-8415555


Roger Malmberg

044-52010


Alve Nilsson

0411-62005

070-2108405