Premieringar 2024

Premieringar 2024

Vollsjö: lördag 13 juli, Färs Härads ryttarförening, Pregestadsvägen 43, 275 67 Vollsjö

Önnestad: söndag 21 juli

Bollerup: lördag 10 augusti

Gånarp: söndag 1 september


Om sommarpremiering!


För att se resultaten för genomförda premieringar inom Skåne-Blekinge gå till Premieringar arkiv

Sommarpremiering i klubbens regi kommer i år att flytta från Bjärsjölagård till Färs Härads RF vid Vollsjö. Klubben har valt flytten på grund av en bättre anläggning till en lägre kostnad. Dessutom ger det oss möjlighet att erbjuda körprov för 1- och 2-åringar, FKP (frivilligt körprov) och KBI (körbarhetsintyg). Det finns kafeteria med servering samt tillgång till ridhus vid dåligt väder. Dock kommer ej boxar att finnas tillgängliga att hyra.


Nytt blir också att ID-kontrollant finns tillgängligt hela dagen så man kan anlända närmare sin visningstid, dock med god marginal då kötid kan förekomma.


Vi hoppas detta kan locka fler att visa ardenner på denna plats då det är Skåne Blekinge Ardennerklubb som håller i arrangemanget.


Datum: Lördag 13 juli 2024 kl 8.00, bedömningen startar kl 9.00
Anmälan: Senast 10 juni
Plats: Färs Härads Ryttarförening, Pregestadsvägen 43 Vollsjö
Premieringsförrättare: Liselotte Erixon