På gång

På gång 2024

13 juli Sommarpremiering Vollsjö

Sommarpremiering i klubbens regi kommer i år att flyttas från Bjärsjölagård till Färs Härads RF vid Vollsjö.

Det kommer finnas en id kontrollant på plats hela dagen och möjlighet att gör både FKP och KBI.


Sommarpremiering

Internetanmälan

17 augusti Skördedag Slimminge
Lördag 17 augusti kl 11.00-16.00 är det skördedag i Slimminge. Klubben deltar med tält och hästar.
https://slimminge.org/skordedag/

14 september Bussresa
Lördag 14 september blir det bussresa till Stall Lidsjö i Tolg hos Victoria Freij och Jimmy Ringberg. Där kommer det visas ardennerhästar i olika storlekar. Därefter kör vi till Kenneth Kullberg i Emmaboda.

Mer information kommer framöver!

28-29 september SM och NM i häst- och traktorplöjning
Lyngby gård i Kristianstad. JUF önskar få hjälp av funktionärer. För mer information kontakta Bengt Svensson på 070-405 12 52 eller bengtsvensson4926@gmail.com